C:UsersAlfredoDesktopProyecto Obra Civil_ Espejo Alfredo